MASH là gì? Nghĩa của từ mash

MASH là gì?

MASH“Mobile Army Surgical Hospital” trong tiếng Anh.

MASH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MASH“Mobile Army Surgical Hospital”.

Mobile Army Surgical Hospital: Bệnh viện phẫu thuật quân đội cơ động.

Giải thích ý nghĩa của MASH

MASH có nghĩa “Mobile Army Surgical Hospital”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh viện phẫu thuật quân đội cơ động”.