MAW là gì? Nghĩa của từ maw

MAW là gì?

MAW“Malawi” trong tiếng Anh.

MAW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAW“Malawi”.

Malawi: Malawi.
bát quái IOC, nhưng không phải FIFA hoặc ISO 3166.

Giải thích ý nghĩa của MAW

MAW có nghĩa “Malawi”, dịch sang tiếng Việt là “Malawi”.