MBBG là gì? Nghĩa của từ mbbg

MBBG là gì?

MBBG“Máy bay bà già” trong tiếng Việt, “Mount Barker Business Group” trong tiếng Anh.

MBBG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MBBG“Máy bay bà già”, “Mount Barker Business Group”.

Máy bay bà già.

Mount Barker Business Group: Tập đoàn kinh doanh Mount Barker.

Một số kiểu MBBG viết tắt khác:

Major British Banking Group: Tập đoàn Ngân hàng lớn của Anh.

Giải thích ý nghĩa của MBBG

VIỆT NGỮ.

MBBG có nghĩa “Máy bay bà già” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

MBBG có nghĩa “Mount Barker Business Group”, dịch sang tiếng Việt là “Tập đoàn kinh doanh Mount Barker”.