MBD là gì? Nghĩa của từ mbd

MBD là gì?

MBD“Model-Based Design” trong tiếng Anh.

MBD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MBD“Model-Based Design”.

Model-Based Design: Thiết kế dựa trên mô hình.

Một số kiểu MBD viết tắt khác:

Model-Based Definition: Định nghĩa dựa trên mô hình.

Metabolic Bone Disease: Bệnh xương chuyển hóa.

Motherboard: Bo mạch chủ.

Minimal Brain Dysfunction: Rối loạn chức năng não tối thiểu.

Giải thích ý nghĩa của MBD

MBD có nghĩa “Model-Based Design”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết kế dựa trên mô hình”.