MBM là gì? Nghĩa của từ mbm

MBM là gì?

MBM“Meat and Bone Meal” trong tiếng Anh.

MBM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MBM“Meat and Bone Meal”.

Meat and Bone Meal: Thịt và bột xương.

Giải thích ý nghĩa của MBM

MBM có nghĩa “Meat and Bone Meal”, dịch sang tiếng Việt là “Thịt và bột xương”.