MBS là gì? Nghĩa của từ mbs

MBS là gì?

MBS“Mohammad bin Salman” trong tiếng Anh.

MBS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MBS“Mohammad bin Salman”.

Mohammad bin Salman: Mohammad bin Salman.
thái tử Ả Rập Xê Út.

Giải thích ý nghĩa của MBS

MBS có nghĩa “Mohammad bin Salman”, dịch sang tiếng Việt là “Mohammad bin Salman”.