MBSF là gì? Nghĩa của từ mbsf

MBSF là gì?

MBSF“Metres below sea floor” trong tiếng Anh.

MBSF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MBSF“Metres below sea floor”.

Metres below sea floor: Mét dưới đáy biển.
một quy ước về độ sâu được sử dụng trong cổ sinh vật học và hải dương học.

Giải thích ý nghĩa của MBSF

MBSF có nghĩa “Metres below sea floor”, dịch sang tiếng Việt là “Mét dưới đáy biển”.