MBT là gì? Nghĩa của từ mbt

MBT là gì?

MBT“Main Battle Tank” trong tiếng Anh.

MBT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MBT“Main Battle Tank”.

Main Battle Tank: Xe tăng chiến đấu chính.

Giải thích ý nghĩa của MBT

MBT có nghĩa “Main Battle Tank”, dịch sang tiếng Việt là “Xe tăng chiến đấu chính”.