MBTC là gì? Nghĩa của từ mbtc

MBTC là gì?

MBTC“Máy bay tình cảm” trong tiếng Việt, “More Birthdays To Come” trong tiếng Anh.

MBTC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MBTC“Máy bay tình cảm”, “More Birthdays To Come”.

Máy bay tình cảm.
Dùng để ám chỉ những người yêu là phụ nữ lớn tuổi hơn.

More Birthdays To Come: Thêm sinh nhật đến.

Một số kiểu MBTC viết tắt khác:

Melbourne Bicycle Touring Club: Câu lạc bộ du lịch xe đạp Melbourne.

Giải thích ý nghĩa của MBTC

VIỆT NGỮ.

MBTC có nghĩa “Máy bay tình cảm” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

MBTC có nghĩa “More Birthdays To Come”, dịch sang tiếng Việt là “Thêm sinh nhật đến”.