MCBS là gì? Nghĩa của từ mcbs

MCBS là gì?

MCBS“Mine Clearing Blade System” trong tiếng Anh.

MCBS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MCBS“Mine Clearing Blade System”.

Mine Clearing Blade System: Hệ thống rà phá bom mìn.

Một số kiểu MCBS viết tắt khác:

Malevolent Creativity Behaviour Scale: Thang đo hành vi sáng tạo ác tâm.

Miniature Circuit Breakers: Bộ ngắt mạch thu nhỏ.

Giải thích ý nghĩa của MCBS

MCBS có nghĩa “Mine Clearing Blade System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống rà phá bom mìn”.