MCDL là gì? Nghĩa của từ mcdl

MCDL là gì?

MCDL“Model Composition Definition Language” trong tiếng Anh.

MCDL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MCDL“Model Composition Definition Language”.

Model Composition Definition Language: Ngôn ngữ định nghĩa thành phần mô hình.

Giải thích ý nghĩa của MCDL

MCDL có nghĩa “Model Composition Definition Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ định nghĩa thành phần mô hình”.