MCG là gì? Nghĩa của từ mcg

MCG là gì?

MCG“Melbourne Cricket Ground” trong tiếng Anh.

MCG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MCG“Melbourne Cricket Ground”.

Melbourne Cricket Ground: Sân cricket Melbourne.

Giải thích ý nghĩa của MCG

MCG có nghĩa “Melbourne Cricket Ground”, dịch sang tiếng Việt là “Sân cricket Melbourne”.