MCIS là gì? Nghĩa của từ mcis

MCIS là gì?

MCIS“Mellon Collie and the Infinite Sadness” trong tiếng Anh.

MCIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MCIS“Mellon Collie and the Infinite Sadness”.

Mellon Collie and the Infinite Sadness: Mellon Collie và Nỗi buồn vô tận.

Giải thích ý nghĩa của MCIS

MCIS có nghĩa “Mellon Collie and the Infinite Sadness”, dịch sang tiếng Việt là “Mellon Collie và Nỗi buồn vô tận”.