MCU là gì? Nghĩa của từ mcu

MCU là gì?

MCU“Marine Corps University” trong tiếng Anh.

MCU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MCU“Marine Corps University”.

Marine Corps University: Đại học Thủy quân lục chiến.

Một số kiểu MCU viết tắt khác:

Marvel Cinematic Universe: Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Medium close-up: Cận cảnh trung bình.
hướng camera trong kịch bản truyền hình Anh.

Microcontroller unit: Bộ vi điều khiển.

Milk clotting units: Bộ phận đông tụ sữa.

Ming Chuan University: Đại học Ming Chuan.

Minimum coded unit: Đơn vị được mã hóa tối thiểu.
hình ảnh kỹ thuật số.

Multipoint control unit: Bộ điều khiển đa điểm.

Municipal Credit Union: Liên minh tín dụng thành phố.
New York.

Giải thích ý nghĩa của MCU

MCU có nghĩa “Marine Corps University”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Thủy quân lục chiến”.