MDV là gì? Nghĩa của từ mdv

MDV là gì?

MDV“Maldives” trong tiếng Anh.

MDV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MDV“Maldives”.

Maldives: Maldives.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của MDV

MDV có nghĩa “Maldives”, dịch sang tiếng Việt là “Maldives”.