MEA là gì? Nghĩa của từ mea

MEA là gì?

MEA“Multilateral Environmental Agreement” trong tiếng Anh.

MEA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MEA“Multilateral Environmental Agreement”.

Multilateral Environmental Agreement: Hiệp định đa phương về môi trường.

Một số kiểu MEA viết tắt khác:

Maine Educational Assessment: Đánh giá Giáo dục Maine.

Minimum en route altitude: Độ cao tối thiểu trên đường bay.

Millennium Ecosystem Assessment: Đánh giá Hệ sinh thái Thiên niên kỷ.

Middle East Airlines: Các hãng hàng không Trung Đông.

Giải thích ý nghĩa của MEA

MEA có nghĩa “Multilateral Environmental Agreement”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp định đa phương về môi trường”.