MECC là gì? Nghĩa của từ mecc

MECC là gì?

MECC“Minnesota Educational Computing Consortium” trong tiếng Anh.

MECC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MECC“Minnesota Educational Computing Consortium”.

Minnesota Educational Computing Consortium: Minnesota Education Computing Consortium.
sau này là Tổng công ty, giải thể 1999.

Giải thích ý nghĩa của MECC

MECC có nghĩa “Minnesota Educational Computing Consortium”, dịch sang tiếng Việt là “Minnesota Education Computing Consortium”.