MEDLI là gì? Nghĩa của từ medli

MEDLI là gì?

MEDLI“Mars Science Laboratory Entry, Descent, and Landing Instrumentation” trong tiếng Anh.

MEDLI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MEDLI“Mars Science Laboratory Entry, Descent, and Landing Instrumentation”.

Mars Science Laboratory Entry, Descent, and Landing Instrumentation: Thiết bị đo đạc vào, xuống và hạ cánh của Phòng thí nghiệm Khoa học Sao Hỏa.

Một số kiểu MEDLI viết tắt khác:

Medical & Scientific Libraries of Long Island: Thư viện Khoa học & Y tế của Long Island.

Model for Effluent Disposal using Land Irrigation: Mô hình Xử lý Nước thải Sử dụng Tưới Đất.

Giải thích ý nghĩa của MEDLI

MEDLI có nghĩa “Mars Science Laboratory Entry, Descent, and Landing Instrumentation”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị đo đạc vào, xuống và hạ cánh của Phòng thí nghiệm Khoa học Sao Hỏa”.