MEP là gì? Nghĩa của từ mep

MEP là gì?

MEP“Mechanical Electrical Plumbing” trong tiếng Anh.

MEP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MEP“Mechanical Electrical Plumbing”.

Mechanical Electrical Plumbing: Cơ điện hệ thống ống nước.

Một số kiểu MEP viết tắt khác:

Member of the European Parliament: Thành viên Nghị viện Châu Âu.

Missions étrangères de Paris: Missions étrangères de Paris.
tiếng Pháp có nghĩa là "Các Phái đoàn Ngoại giao Paris".

Model European Parliament: Mô hình Nghị viện Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của MEP

MEP có nghĩa “Mechanical Electrical Plumbing”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ điện hệ thống ống nước”.