MFAS là gì? Nghĩa của từ mfas

MFAS là gì?

MFAS“Multi-Function Active Sensor” trong tiếng Anh.

MFAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MFAS“Multi-Function Active Sensor”.

Multi-Function Active Sensor: Cảm biến hoạt động đa chức năng.

Một số kiểu MFAS viết tắt khác:

MultiFrame Alignment Signal: Tín hiệu căn chỉnh đa khung.

Giải thích ý nghĩa của MFAS

MFAS có nghĩa “Multi-Function Active Sensor”, dịch sang tiếng Việt là “Cảm biến hoạt động đa chức năng”.