MFD là gì? Nghĩa của từ mfd

MFD là gì?

MFD“Manufactured” trong tiếng Anh.

MFD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MFD“Manufactured”.

Manufactured: Được sản xuất.
Từ này thường được viết dưới đáy của chai, lọ, hộp hay tuýt sản phẩm nào đó. Dùng để đề cập đến ngày sản xuất của sản phẩm.

Một số kiểu MFD viết tắt khác:

Modular Function Deployment: Triển khai chức năng mô-đun.

Mode Field Diameter: Đường kính trường chế độ.

Multi-Function Display: Màn hình đa chức năng.

Multi-Function Device: Thiết bị đa chức năng.

Macroscopic Fundamental Diagram: Sơ đồ cơ bản vĩ mô.

Giải thích ý nghĩa của MFD

MFD có nghĩa “Manufactured”, dịch sang tiếng Việt là “Được sản xuất”.