MFSB là gì? Nghĩa của từ mfsb

MFSB là gì?

MFSB“Mother, Father, Sister, Brother” trong tiếng Anh.

MFSB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MFSB“Mother, Father, Sister, Brother”.

Mother, Father, Sister, Brother: Mẹ, Cha, Chị, Anh.
Tập thể các nhạc sĩ phòng thu Philadelphia những năm 1970.

Giải thích ý nghĩa của MFSB

MFSB có nghĩa “Mother, Father, Sister, Brother”, dịch sang tiếng Việt là “Mẹ, Cha, Chị, Anh”.