MGPAM là gì? Nghĩa của từ mgpam

MGPAM là gì?

MGPAM“My Gym Partner's a Monkey” trong tiếng Anh.

MGPAM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MGPAM“My Gym Partner's a Monkey”.

My Gym Partner's a Monkey: Đối tác phòng tập của tôi một con khỉ.

Giải thích ý nghĩa của MGPAM

MGPAM có nghĩa “My Gym Partner's a Monkey”, dịch sang tiếng Việt là “Đối tác phòng tập của tôi một con khỉ”.