MH là gì? Nghĩa của từ mh

MH là gì?

MH“Marshall Islands” trong tiếng Anh.

MH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MH“Marshall Islands”.

Marshall Islands: Quần đảo Marshall.
ký hiệu bưu chính, mã ISO 3166.

Một số kiểu MH viết tắt khác:

Megahenry: Megahenry.

Montserrat: Montserrat.
mã lãnh thổ FIPS 10-4.

Marshallese language: Ngôn ngữ Marshallese.
mã ISO 639-1: mh.

Millihenry: Millihenry.
mH.

Giải thích ý nghĩa của MH

MH có nghĩa “Marshall Islands”, dịch sang tiếng Việt là “Quần đảo Marshall”.