MHA là gì? Nghĩa của từ mha

MHA là gì?

MHA“Minimum Holding Altitude” trong tiếng Anh.

MHA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MHA“Minimum Holding Altitude”.

Minimum Holding Altitude: Độ cao giữ tối thiểu.

Một số kiểu MHA viết tắt khác:

Ministry of Home Affairs: Bộ Nội vụ.

Malaysian Highway Authority: Cơ quan Đường cao tốc Malaysia.

Manitoba Hockey Association: Hiệp hội khúc côn cầu Manitoba.

May–Hegglin Anomaly: May – Hegglin Dị thường.

Master of Health Administration: Thạc sĩ Quản lý Y tế.

Mormon History Association: Hiệp hội lịch sử Mormon.

Members of the House of Assembly: Các thành viên của Hạ viện.

Mental Health America: Sức khỏe tâm thần Hoa Kỳ.

Manitoba Hemp Alliance: Liên minh cây gai dầu Manitoba.

Master of Hospital Administration: Thạc sĩ quản trị bệnh viện.

Member of the House of Assembly: Thành viên của Hạ viện.

Master in Health Administration: Thạc sĩ Quản lý Y tế.

Methemalbumin.

Maternal Health Association: Hiệp hội sức khỏe bà mẹ.

Mast Head Amplifier: Bộ khuếch đại đầu Mast.

Making Home Affordable: Làm nhà giá cả phải chăng.

Manchester Hotelier’s Association: Hiệp hội khách sạn Manchester.

Missouri Hospital Association: Hiệp hội bệnh viện Missouri.

Mental Health Act: Đạo luật sức khỏe tâm thần.

Michigan Handball Association: Hiệp hội bóng ném Michigan.

Manx Hockey Association: Hiệp hội khúc côn cầu Manx.

Mutual Households Association: Hiệp hội hộ gia đình tương hỗ.

Minnesota Hospital Association: Hiệp hội bệnh viện Minnesota.

Mediterranean Handball Association: Hiệp hội bóng ném Địa Trung Hải.

Migrant Housing Act: Đạo luật về nhà ở cho người di cư.

McNair Hall Association: Hiệp hội McNair Hall.

Maritime History Archive: Lưu trữ lịch sử hàng hải.

Giải thích ý nghĩa của MHA

MHA có nghĩa “Minimum Holding Altitude”, dịch sang tiếng Việt là “Độ cao giữ tối thiểu”.