MHD là gì? Nghĩa của từ mhd

MHD là gì?

MHD“Music: High Definition” trong tiếng Anh.

MHD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MHD“Music: High Definition”.

Music: High Definition: Âm nhạc: Độ nét cao.

Một số kiểu MHD viết tắt khác:

Magnetohydrodynamics.

Military History Detachment: Đội lịch sử quân sự.

Memorial Honor Details: Thông tin chi tiết về Memorial Honor.

Massachusetts Highway Department: Sở đường cao tốc Massachusetts.

Manhattan House of Detention for Men: Nhà giam Manhattan dành cho nam giới.

MO HealthNet Division: Bộ phận MO HealthNet.

Minnesota Highway Department: Sở đường cao tốc Minnesota.

Minnesota Health Department: Sở Y tế Minnesota.

Magneto-Hydro-Dynamic: Động từ-thủy-động.

Mental Health Division: Bộ phận sức khỏe tâm thần.

Giải thích ý nghĩa của MHD

MHD có nghĩa “Music: High Definition”, dịch sang tiếng Việt là “Âm nhạc: Độ nét cao”.