MHHW là gì? Nghĩa của từ mhhw

MHHW là gì?

MHHW“Mean Higher High Water” trong tiếng Anh.

MHHW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MHHW“Mean Higher High Water”.

Mean Higher High Water: Nước cao hơn trung bình cao hơn.
biểu đồ hải lý.

Giải thích ý nghĩa của MHHW

MHHW có nghĩa “Mean Higher High Water”, dịch sang tiếng Việt là “Nước cao hơn trung bình cao hơn”.