MHL là gì? Nghĩa của từ mhl

MHL là gì?

MHL“Marshall Islands” trong tiếng Anh.

MHL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MHL“Marshall Islands”.

Marshall Islands: Quần đảo Marshall.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của MHL

MHL có nghĩa “Marshall Islands”, dịch sang tiếng Việt là “Quần đảo Marshall”.