MHLW là gì? Nghĩa của từ mhlw

MHLW là gì?

MHLW“Mean Higher Low Water” trong tiếng Anh.

MHLW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MHLW“Mean Higher Low Water”.

Mean Higher Low Water: Nước thấp trung bình cao hơn.
biểu đồ hải lý.

Giải thích ý nghĩa của MHLW

MHLW có nghĩa “Mean Higher Low Water”, dịch sang tiếng Việt là “Nước thấp trung bình cao hơn”.