MHRA là gì? Nghĩa của từ mhra

MHRA là gì?

MHRA“Medicines and Healthcare products Regulatory Agency” trong tiếng Anh.

MHRA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MHRA“Medicines and Healthcare products Regulatory Agency”.

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency: Thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cơ quan quản lý.
Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của MHRA

MHRA có nghĩa “Medicines and Healthcare products Regulatory Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cơ quan quản lý”.