MHW là gì? Nghĩa của từ mhw

MHW là gì?

MHW“Mean High Water” trong tiếng Anh.

MHW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MHW“Mean High Water”.

Mean High Water: Nước cao trung bình.
biểu đồ hải lý.

Giải thích ý nghĩa của MHW

MHW có nghĩa “Mean High Water”, dịch sang tiếng Việt là “Nước cao trung bình”.