MHWN là gì? Nghĩa của từ mhwn

MHWN là gì?

MHWN“Mean High Water Neaps” trong tiếng Anh.

MHWN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MHWN“Mean High Water Neaps”.

Mean High Water Neaps: Mean High Water Neaps.
biểu đồ hải lý.

Giải thích ý nghĩa của MHWN

MHWN có nghĩa “Mean High Water Neaps”, dịch sang tiếng Việt là “Mean High Water Neaps”.