MHWS là gì? Nghĩa của từ mhws

MHWS là gì?

MHWS“Mean High Water Springs” trong tiếng Anh.

MHWS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MHWS“Mean High Water Springs”.

Mean High Water Springs: Suối nước cao trung bình.
biểu đồ hải lý.

Giải thích ý nghĩa của MHWS

MHWS có nghĩa “Mean High Water Springs”, dịch sang tiếng Việt là “Suối nước cao trung bình”.