MHZ là gì? Nghĩa của từ mhz

MHZ là gì?

MHZ“Megahertz” trong tiếng Anh.

MHZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MHZ“Megahertz”.

Megahertz: Megahertz.
MHz.

Giải thích ý nghĩa của MHZ

MHZ có nghĩa “Megahertz”, dịch sang tiếng Việt là “Megahertz”.