MIB là gì? Nghĩa của từ mib

MIB là gì?

MIB“Men In Black” trong tiếng Anh.

MIB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MIB“Men In Black”.

Men In Black: Người đàn ông mặc đồ đen.

Một số kiểu MIB viết tắt khác:

Mint In Box: Bạc hà trong hộp.

Giải thích ý nghĩa của MIB

MIB có nghĩa “Men In Black”, dịch sang tiếng Việt là “Người đàn ông mặc đồ đen”.