MICOM là gì? Nghĩa của từ micom

MICOM là gì?

MICOM“Missile Command” trong tiếng Anh.

MICOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MICOM“Missile Command”.

Missile Command: Bộ chỉ huy tên lửa.

Giải thích ý nghĩa của MICOM

MICOM có nghĩa “Missile Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ chỉ huy tên lửa”.