MME là gì? Nghĩa của từ mme

MME là gì?

MME“Mobility Management Entity” trong tiếng Anh.

MME là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MME“Mobility Management Entity”.

Mobility Management Entity: Thực thể quản lý di động.

Một số kiểu MME viết tắt khác:

Membrane Metallo-Endopeptidase: Metallo-Endopeptidase màng.

Mixed Model Equations: Phương trình mô hình hỗn hợp.

Michigan Merit Exam: Kỳ thi khen thưởng Michigan.

Ministry of Municipality and Environment: Bộ Đô thị và Môi trường.

Mass Mortality Event: Sự kiện tử vong hàng loạt.

Mitsubishi Motors Europe: Mitsubishi Motors Châu Âu.

Ministry of Mines and Energy: Bộ Mỏ và Năng lượng.

Military Medical Ethics: Đạo đức quân y.

Metallurgy and Materials Engineering: Kỹ thuật luyện kim và vật liệu.

Materials and Metallurgical Engineering: Vật liệu và Kỹ thuật luyện kim.

Male Masturbatory Effectiveness: Hiệu quả thủ dâm cho nam.

Monensin Methyl Ester.

Multivariate Mixture Estimation: Ước tính hỗn hợp đa biến.

Morphine Milligram Equivalents: Morphine Miligram tương đương.

Ministry of Mining and Energy: Bộ Khai thác và Năng lượng.

Mobile Media and Entertainment: Truyền thông và Giải trí Di động.

Michigan Merit Examination: Kiểm tra Bằng khen Michigan.

Molecular Muscle Experiment: Thí nghiệm cơ phân tử.

Multi-Model Ensembles: Nhiều mẫu lắp ráp.

Master of Management in Energy: Thạc sĩ quản lý năng lượng.

Macrophage metalloelastase: Metalloelastase đại thực bào.

Microbiome Metabolic Engineering: Kỹ thuật trao đổi chất Microbiome.

Malaysian Ministry of Education: Bộ giáo dục Malaysia.

Merdeka Millennium Endurance: Merdeka độ bền thiên niên kỷ.

Giải thích ý nghĩa của MME

MME có nghĩa “Mobility Management Entity”, dịch sang tiếng Việt là “Thực thể quản lý di động”.