MPU là gì? Nghĩa của từ mpu

MPU là gì?

MPU“Memory Protection Unit” trong tiếng Anh.

MPU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MPU“Memory Protection Unit”.

Memory Protection Unit: Bộ bảo vệ bộ nhớ.

Một số kiểu MPU viết tắt khác:

Men’s Political Union: Liên minh chính trị nam.

Marine Police Unit: Đơn vị cảnh sát biển.

Microprocessor unit: Bộ vi xử lý.

Medical-grade polyurethane: Polyurethane cấp y tế.

Myanmar Payment Union: Liên minh thanh toán Myanmar.

Medical Practitioners' Union: Hiệp hội hành nghề y tế.

Marine Policing Unit: Đơn vị định hướng biển.

Medium PRF Upgrade: Nâng cấp PRF trung bình.

Meat Processing Unit: Đơn vị chế biến thịt.

Main Propulsion Unit: Bộ phận đẩy chính.

Macao Polytechnic University: Đại học bách khoa Macao.

Metropolitan Political Union: Liên minh chính trị đô thị.

Medical polyurethane: Polyurethane y tế.

Milne Point Unit: Đơn vị điểm Milne.

Members of Parliament Union: Các thành viên của Liên minh Nghị viện.

Makhmour Protection Units: Các đơn vị bảo vệ Makhmour.

Melbourne Poets Union: Liên đoàn các nhà thơ Melbourne.

Main Processor Unit: Bộ xử lý chính.

Mounted Patrol Unit: Đơn vị tuần tra gắn kết.

Montgomery Pride United: Niềm tự hào Montgomery thống nhất.

Giải thích ý nghĩa của MPU

MPU có nghĩa “Memory Protection Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ bảo vệ bộ nhớ”.