MRAM là gì? Nghĩa của từ mram

MRAM là gì?

MRAM“Magnetoresistive Random Access Memory” trong tiếng Anh.

MRAM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MRAM“Magnetoresistive Random Access Memory”.

Magnetoresistive Random Access Memory: RAM từ điện trở.
Một dạng bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên không thay đổi, dùng trong lĩnh vực điện tử máy tính. MRAM dịch sát theo nghĩa còn được gọi là "Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên từ điện trở".

Một số kiểu MRAM viết tắt khác:

Mineral Resource Authority of Mongolia: Cơ quan tài nguyên khoáng sản của Mông Cổ.

Giải thích ý nghĩa của MRAM

MRAM có nghĩa “Magnetoresistive Random Access Memory”, dịch sang tiếng Việt là “RAM từ điện trở”.