MRPHARMS là gì? Nghĩa của từ mrpharms

MRPHARMS là gì?

MRPHARMS“Member of the Royal Pharmaceutical Society” trong tiếng Anh.

MRPHARMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MRPHARMS“Member of the Royal Pharmaceutical Society”.

Member of the Royal Pharmaceutical Society: Thành viên của Hiệp hội Dược phẩm Hoàng gia.
Anh Quốc.

Giải thích ý nghĩa của MRPHARMS

MRPHARMS có nghĩa “Member of the Royal Pharmaceutical Society”, dịch sang tiếng Việt là “Thành viên của Hiệp hội Dược phẩm Hoàng gia”.