MRR là gì? Nghĩa của từ mrr

MRR là gì?

MRR“Maximum Rock and Roll” trong tiếng Anh.

MRR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MRR“Maximum Rock and Roll”.

Maximum Rock and Roll: Rock and Roll tối đa.

Một số kiểu MRR viết tắt khác:

Minimum-Risk Route: Lộ trình rủi ro tối thiểu.

My Restaurant Rules: Nội quy nhà hàng của tôi.

Giải thích ý nghĩa của MRR

MRR có nghĩa “Maximum Rock and Roll”, dịch sang tiếng Việt là “Rock and Roll tối đa”.