MSPA là gì? Nghĩa của từ mspa

MSPA là gì?

MSPA“Migrant and Seasonal worker Protection Act” trong tiếng Anh.

MSPA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSPA“Migrant and Seasonal worker Protection Act”.

Migrant and Seasonal worker Protection Act: Đạo luật Bảo vệ Người lao động Di cư và Thời vụ.

Một số kiểu MSPA viết tắt khác:

MS Paint Adventures: MS Paint Adventures.

Giải thích ý nghĩa của MSPA

MSPA có nghĩa “Migrant and Seasonal worker Protection Act”, dịch sang tiếng Việt là “Đạo luật Bảo vệ Người lao động Di cư và Thời vụ”.