MSR là gì? Nghĩa của từ msr

MSR là gì?

MSR“Main Supply Route” trong tiếng Anh.

MSR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSR“Main Supply Route”.

Main Supply Route: Cung đường chính.

Một số kiểu MSR viết tắt khác:

Module Service Record: Hồ sơ Dịch vụ Mô-đun.

Montserrat: Montserrat.
ISO 3166 trigram.

Motor Schlepp Regulung: Mô tô Schlepp Regulung.

Mountain Safety Research: Nghiên cứu An toàn Miền núi.
nhà sản xuất vật tư ngoài trời.

Giải thích ý nghĩa của MSR

MSR có nghĩa “Main Supply Route”, dịch sang tiếng Việt là “Cung đường chính”.