MSRP là gì? Nghĩa của từ msrp

MSRP là gì?

MSRP“Manufacturer's Suggested Retail Price” trong tiếng Anh.

MSRP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MSRP“Manufacturer's Suggested Retail Price”.

Manufacturer's Suggested Retail Price: Giá bán lẻ khuyến nghị của nhà sản xuất.
Hay còn được gọi với một số tên khác như: giá niêm yết, giá bán lẻ đề xuất.

Một số kiểu MSRP viết tắt khác:

Message Session Relay Protocol: Giao thức chuyển tiếp phiên thông báo.

Mississippi Republican Party: Đảng Cộng hòa Mississippi.

Giải thích ý nghĩa của MSRP

MSRP có nghĩa “Manufacturer's Suggested Retail Price”, dịch sang tiếng Việt là “Giá bán lẻ khuyến nghị của nhà sản xuất”.