MTB là gì? Nghĩa của từ mtb

MTB là gì?

MTB“Micro Trace Buffer” trong tiếng Anh.

MTB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MTB“Micro Trace Buffer”.

Micro Trace Buffer: Bộ đệm dấu vết vi mô.

Một số kiểu MTB viết tắt khác:

Motor Torpedo Boat: Thuyền máy phóng ngư lôi.

Mycobacterium tuberculosis.

Mean Time Between: Thời gian trung bình giữa.

Main Terminal Building: Tòa nhà ga chính.

Multilobular Tumour of Bone: Khối u đa khối của xương.

Motor Torpedo Boats: Tàu phóng lôi động cơ.

Mountain bike: xe đạp leo núi.

Magandang Tanghali Bayan.

Magnetotactic bacteria: Vi khuẩn nam châm.

Malaysia Truck & Bus: Xe tải & xe buýt Malaysia.

Melbourne Tramways Board: Bảng tàu điện melbourne.

Modified Brussels Treaty: Hiệp ước Brussels sửa đổi.

Missile Torpedo Boat: Tàu phóng ngư lôi tên lửa.

Mediterranean Tamarisk Beetle: Bọ cánh cứng Tamarisk Địa Trung Hải.

Modified Treaty of Brussels: Hiệp ước sửa đổi của Brussels.

Mother-Tongue Based: Dựa trên lưỡi mẹ.

Manfra, Tordella and Brookes: Manfra, Tordella và Brookes.

Mueller, Tippins and Bryan: Mueller, Tippins và Bryan.

Mineralized Tissue Branch: Nhánh mô khoáng hóa.

Malaysian Treasury Bills: Tín phiếu Kho bạc Malaysia.

Myanmar Travel Board: Ban du lịch Myanmar.

Mouse Tumor Biology: Sinh học khối u ở chuột.

Mini-Translation Buffer: Bộ đệm dịch thuật nhỏ.

Market To Book: Tiếp thị để đặt.

Molecular Tumor Board: Ban khối u phân tử.

Motorised Torpedo Boats: Tàu phóng lôi có động cơ.

Multi-Tenant Building: Tòa nhà cho nhiều người thuê.

Main Terminal Branch: Chi nhánh nhà ga chính.

Giải thích ý nghĩa của MTB

MTB có nghĩa “Micro Trace Buffer”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ đệm dấu vết vi mô”.