MTF là gì? Nghĩa của từ mtf

MTF là gì?

MTF“Magnetized target fusion” trong tiếng Anh.

MTF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MTF“Magnetized target fusion”.

Magnetized target fusion: Hợp nhất mục tiêu được từ hóa.

Một số kiểu MTF viết tắt khác:

Medical Treatment Facility: Cơ sở chữa bệnh.

Message Text Format: Định dạng văn bản tin nhắn.

Modulation transfer function: Chức năng truyền điều chế.
quang học.

Male-to-female: Nam sang nữ.
chuyển đổi giới tính.

Giải thích ý nghĩa của MTF

MTF có nghĩa “Magnetized target fusion”, dịch sang tiếng Việt là “Hợp nhất mục tiêu được từ hóa”.