MTL là gì? Nghĩa của từ mtl

MTL là gì?

MTL“Maltese lira” trong tiếng Anh.

MTL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MTL“Maltese lira”.

Maltese lira: Maltese lira.
mã tiền tệ ISO 4217.

Một số kiểu MTL viết tắt khác:

Mean Tide Level: Mức thủy triều trung bình.
biểu đồ hải lý.

Giải thích ý nghĩa của MTL

MTL có nghĩa “Maltese lira”, dịch sang tiếng Việt là “Maltese lira”.