MTOW là gì? Nghĩa của từ mtow

MTOW là gì?

MTOW“Maximum Takeoff Weight” trong tiếng Anh.

MTOW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MTOW“Maximum Takeoff Weight”.

Maximum Takeoff Weight: Trọng tải cất cánh tối đa.

Giải thích ý nghĩa của MTOW

MTOW có nghĩa “Maximum Takeoff Weight”, dịch sang tiếng Việt là “Trọng tải cất cánh tối đa”.