MTQ là gì? Nghĩa của từ mtq

MTQ là gì?

MTQ“Mạnh thường quân” trong tiếng Việt, “Martinique” trong tiếng Anh.

MTQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MTQ“Mạnh thường quân”, “Martinique”.

Mạnh thường quân.
Đề cập đến những người có tài chính tốt và hay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Martinique: Đảo Martinique.
Mã ISO 3166, tên một hòn đảo của Pháp.

Giải thích ý nghĩa của MTQ

VIỆT NGỮ.

MTQ có nghĩa “Mạnh thường quân” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

MTQ có nghĩa “Martinique”, dịch sang tiếng Việt là “Đảo Martinique”.