MTXT là gì? Nghĩa của từ mtxt

MTXT là gì?

MTXT“Máy tính xách tay” trong tiếng Việt.

MTXT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MTXT“Máy tính xách tay”.

Máy tính xách tay.

Giải thích ý nghĩa của MTXT

MTXT có nghĩa “Máy tính xách tay” trong tiếng Việt.